header image

9Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΤΟΕ

20/01/2010
Ο.Τ.Ο.Ε.


ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


της 9ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης Πολιτισμού


για το 29ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ
20-21-22 Νοεμβρίου 20096
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η 9η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Πολιτισμού, με κεντρικό σύνθημα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, πραγματοποιήθηκε σε μια νέα εποχή. Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ενός αιώνα που διαμορφώνει νέες απαιτήσεις και ανάγκες που δεν καλύπτονται όταν ο άνθρωπος απλώς εξασφαλίζει τη στοιχειώδη υλική βάση για τη διαβίωσή του και ασκεί τα παραδοσιακά πολιτικά του δικαιώματα.
Στην 9η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Πολιτισμού, νοιώσαμε την ανάγκη να ξεκινήσουμε από την αρχή.


Τι ορίζουμε, αλήθεια, ως Πολιτισμό στον 21ο αιώνα για το συνδικαλιστικό κίνημα;
Ας ξεκαθαρίσουμε τι ΔΕΝ είναι Πολιτισμός.
Σίγουρα ΔΕΝ είναι μια ξερή, υποχρεωτική και χιλιοδιαβασμένη υποσημείωση ενός συνδικαλιστικού προγράμματος.
Πολιτισμός,


Είναι η παράδοσή μας, η δημιουργικότητά μας, η φαντασία μας, τα όνειρά μας.
Είναι η Πολιτιστική μας κληρονομιά και η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.
Είναι τα θεμέλια μιας νέας πολυπολιτισμικής και γι’ αυτό πλούσιας και συναρπαστικής κοινωνίας, που οικοδομείται δειλά – δειλά σήμερα.
Σ’ αυτή την κοινωνία έχουμε καθήκον και υποχρέωση, ως συνδικαλιστικό κίνημα, να συνεισφέρουμε ενεργά.
Με την ενεργή στήριξη πρωτοβουλιών με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων σε κάθε σύλλογο και Νομαρχιακό Παράρτημα, όπου δεν υφίσταται.
Με την υποστήριξη και ενθάρρυνση της ερασιτεχνικής δημιουργίας ως ουσιαστικού τρόπου ανταλλαγής εμπειριών, εικόνων, ακουσμάτων, βιωμάτων, συναισθηματικής απελευθέρωσης και επικοινωνίας, αποδοχής του διαφορετικού και τελικά συσπείρωσης των συναδέλφων.
Με την εξεύρεση τρόπων και μεθόδων επικοινωνίας ώστε να γίνει ουσιαστική και δυναμική η συμμετοχή των νέων συναδέλφων σε όλες τις δράσεις μας.
Η τέχνη, σ’ όλες της τις μορφές, δίνει φτερά στη φαντασία, κουνάει το μυαλό, τρέφει ερωτηματικά και - το καλύτερο ή το χειρότερο, εξαρτάται, - διαμορφώνει ή συμπαρασύρει συλλογικότητες.
Η αντίληψή μας για την αλλαγή της κοινωνίας δεν υφίσταται χωρίς ενεργούς πολίτες, χωρίς ενεργούς δημιουργούς και αποδέκτες πολιτισμού.
Αυτό, προϋποθέτει την εξοικείωση με τις διαδικασίες γέννησης του πολιτιστικού αγαθού, τη διαμόρφωση υψηλού επιπέδου πολιτιστικών κριτηρίων ώστε η μετριότητα να αναγνωρίζεται.
Έτσι, δεν θα οδηγηθούμε ποτέ στην απαξίωση της Τέχνης.
Έτσι θα επανακτήσουμε τα πολιτιστικά μας αντανακλαστικά.
Επειδή, λοιπόν, πιστεύουμε βαθειά πως ο Πολιτισμός είναι δύναμη ανάπτυξης, αποφασίζουμε, ομόφωνα, πως πρέπει να δράσουμε για την επόμενη τριετία σε τρεις άξονες:
1. Πολιτισμόs εκτός των τειχών.


Νομαρχιακά Παραρτήματα – Πολιτιστικές Λέσχες
Απέναντι στην λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης της υποκουλτούρας, επιβάλλεται να οργανώσουμε τις ιδέες μας, τις δυνάμεις μας, για να αποσοβήσουμε την πνευματική ισοπέδωση, για να αναδείξουμε τα δικά μας ιδανικά, για να δημιουργήσουμε τον δικό μας πολιτισμό, για να προωθήσουμε τις πολιτιστικές δυνατότητες των συναδέλφων μας, στους συλλόγους, στα νομαρχιακά παραρτήματα, στις Λέσχες, μέσα και έξω από τα τείχη!
Το δυναμικό των εργαζομένων στον κλάδο που δύναται να παράγει ή να διαμορφώνει πολιτιστικά προϊόντα και δραστηριότητες χρειάζεται ακόμη ποιο έντονη υποστήριξη από τους θεσμούς του κλάδου ( σύλλογοι, νομαρχιακά παραρτήματα, λέσχες).
Με βάση το καταστατικό της ΟΤΟΕ, την πολιτιστική δραστηριότητα των συναδέλφων, την υποστηρίζουν θεσμικά τα νομαρχιακά παραρτήματα, αλλά όπου υπήρχαν λέσχες, ως νομικά πρόσωπα, αναγνωρίστηκε σε αυτές η αρμοδιότητα ανάπτυξης και υποστήριξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των συναδέλφων και του κλάδου σε τοπικό επίπεδο.
Η κατανόηση των αρμοδιοτήτων, συνδικαλιστικών και πολιτιστικών, των καθηκόντων και των υποχρεώσεων, είναι από τα βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων, (νομαρχιακών παραρτημάτων, λεσχών και συλλόγων εργαζομένων) για την αξιόπιστη ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Στους θεσμούς δίνουμε με βάσει τα καταστατικά και τους κανονισμούς περιεχόμενα και δυνατότητες. Από μόνα τους όμως τα κείμενα δεν αρκούν. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ανθρώπων, να ερμηνεύσουν, να οραματιστούν, να εμπνεύσουν, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν δράσεις, που θα εξυπηρετούν τους στόχους και τους σκοπούς των γενικότερων πολιτιστικών ζητημάτων που τοποθετούνται από τα συλλογικά όργανα και ιδίως από το συνέδριο της ΟΤΟΕ.
Η ανεύρεση ή η ανάδειξη των ανθρώπων που θα εκκινήσουν τις διαδικασίες ενεργοποίησης των θεσμών των λεσχών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των νομαρχιακών παραρτημάτων, είναι χρέος και υποχρέωση της εκλεγμένης ηγεσίας των οργάνων του κινήματος, ιδίως της γραμματείας πολιτισμού της ΟΤΟΕ.
Από την στιγμή που γίνει η εκκίνηση, την ευθύνη δραστηριοποίησης αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην περιοχή ευθύνης και δραστηριότητας των θεσμών, με τη συμμετοχή τους και την κατάθεση της ελάχιστης προσφοράς τους, που είναι η άρνηση στην ισοπέδωση και τον μηδενισμό των πράξεων και των ενεργειών των ασχολουμένων με τον πολιτισμό στο χώρο συνύπαρξης μας, αλλά και αλλού.
Ενδεικτικά για την αποτελεσματική ανάδειξη του πολιτιστικού έργου των συναδέλφων, για την κατάκτηση των πολιτιστικών προϊόντων του τόπου μας αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας έχουμε να προτείνουμε τα παρακάτω:
Α) σε κεντρικό επίπεδο
ü Αναβίωση των νομικών προσώπων των λεσχών, όπου υπήρχαν νομικά πρόσωπα και αδρανοποιήθηκαν, λόγω των γνωστών μας προβλημάτων.


ü Καταγραφή των υπευθύνων στα νομαρχιακά παραρτήματα για την πολιτιστική δραστηριότητα και καθοδήγηση τους για την παραγωγή έργου.


ü Εξέταση κατά περιοχή των δυνατοτήτων των τεχνικών υποδομών (ύπαρξη γραφείων ή άλλων χώρων και διασφάλιση της λειτουργία τους για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας).


ü Σχεδίαση προγράμματος γύρω από το κεντρικό σύνθημα που υιοθετούμε σε αυτή τη συνδιάσκεψη για την ερχόμενη τριετία ‘πολιτισμός, οικολογία , ποιότητα ζωής’
Β) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
ü Κάθε ένας θεσμός (λέσχη ή νομαρχιακό παράρτημα) σχεδιάζει στόχους για να ενεργοποιήσει με μέθοδο τις πολιτιστικές δυνάμεις της περιοχής, για να προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες πολιτισμού στους εργαζόμενους και την κοινωνία.


ü Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη συνεργασία όλων των τραπεζικών υπαλλήλων με την συμπαράσταση και την αρωγή των συλλόγων των εργαζομένων κάθε τράπεζας.


ü Αξιοποίηση και συνεργασία των όμορων θεσμών πολιτισμού που είναι δημιουργήματα της πολιτείας, ή του λαού.


· Συνεργασίες με Υπουργείο πολιτισμού, ΟΠΑΠ, κρατικά θέατρα, πανεπιστημιακές σχολές, κρατικά μουσεία, άλλες κρατικές οργανώσεις που ασχολούνται με τον πολιτισμό.


· Συνεργασία με επιχειρήσεις (πολιτιστικές επιχειρήσεις ιδίως αυτές που λόγω υποδομών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ασχολούνται στα πλαίσια του συστήματος, εκμεταλλευόμενες κρατικές οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για προβολή ή επιβολή πολιτιστικών προϊόντων του καπιταλιστικού συστήματος με σκοπό το εμπορικό κέρδος.


· Συνεργασία με λαϊκούς θεσμούς εθνικοτοπικού ιδίως χαρακτήρα, Επιμορφωτικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. Ε . Λ .Ε.) και λοιπές οργανώσεις που παράγουν ή συντηρούν τον λαϊκό πολιτισμό.


· Στο πλαίσιο των συνεργασιών πρέπει να είναι και η αμφίδρομη συνεργασία των πολιτιστικών λεσχών των νομαρχιακών παραρτημάτων, των συλλόγων μας, αλλά και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του άλλου συνδικαλιστικού κινήματος, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
ü Στο πλαίσιο ανάδειξης του κεντρικού μας συνθήματος «πολιτισμός, οικολογία ποιότητα ζωής» τα πεδία με τα οποία θα ασχοληθούμε πρέπει να συνδέονται με αυτό. Οι δραστηριότητες μας να εντάσσονται και να εξυπηρετούν το περιεχόμενο του συνθήματος.


Γενικότερα σκοπός των δραστηριοτήτων μας δύναται να είναι η ανάπτυξη των πολιτιστικών, αθλητικών, επιστημονικών δραστηριοτήτων των εργαζομένων και ειδικότερα:1. Η καλλιέργεια μεταξύ των εργαζομένων, του αισθήματος της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.


2. Η ένωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των θυγατρικών τους.


3. Η συμβολή στην ανάπτυξη του αθλητισμού, του πολιτιστικού και του μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων και των συνταξιούχων στις τράπεζες, τις ασφαλιστικές, και τις θυγατρικές τους, των μελών των οικογενειών αυτών και του συνόλου της κοινωνίας γενικότερα.


4. Η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και των γενικότερων όρων ζωής των εργαζομένων και των συνταξιούχων στις τράπεζες, τις ασφαλιστικές και τις θυγατρικές τους, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.


5. Η ψυχαγωγία.


6. Η ενθάρρυνση των εργαζομένων στον εθελοντισμό και τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις, πολιτιστικές κινήσεις, επιμορφωτικούς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς που επιδιώκουν τους ίδιους η παρόμοιους σκοπούς.


7. Η ανεύρεση, διάσωση, καταγραφή, μελέτη, διατήρηση και εξασφάλιση του πάσης φύσεως λαογραφικού, πολιτιστικού, ιστορικού υλικού.


8. Η συγκρότηση αρχείων με έγγραφα, σχέδια, χορογραφικές κινηματογραφικές ταινίες, μαγνητοταινίες και γενικά υλικό αποτύπωσης λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων.


9. Η διάσωση και συλλογή κάθε ιστορικού, γλωσσολογικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού και καλλιτεχνικού υλικού.


10. Η συμμετοχή μας σε ευρύτερες ελληνικές, η διεθνείς ενώσεις με σκοπό την προβολή της δραστηριότητας της και γνωριμία με τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών και την ανάπτυξη της φιλίας και συνεργασίας μαζί τους.


11. Η μελέτη, έρευνα, καταγραφή, διάσωση και διάδοση της εθνικής μας κληρονομιάς στους τομείς του χορού, της μουσικής, του τραγουδιού, της ενδυμασίας και της διατροφής.


12. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων με αντικείμενα λαογραφικού ενδιαφέροντος από τις εκφράσεις του πολιτισμού μας.


13. Η φροντίδα και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που είναι συνδεδεμένο με την λαϊκή μας παράδοση και την ποιότητα ζωής.


14. Η μελέτη, έρευνα, καταγραφή, παρουσίαση της ιστορίας και της τέχνης του νομίσματος και η σύνταξη και δημοσίευση ανάλογων εργασιών επιστημονικού και εκλαϊκευμένου χαρακτήρα.


15. Να κάνει τον καθένα κοινωνό των ηθών και εθίμων των ελληνικών περιοχών, της πολιτισμικής κληρονομιάς, των επιστημών και της άθλησης στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.


16. Να κάνει τον καθένα δημιουργό και συμμέτοχο ενός ανώτερου τρόπου ζωής για μία παγκόσμια ειρήνη.


Οι σκοποί μας επιδιώκονται με όλα τα νόμιμα μέσα και ιδίως με:
1. Διοργάνωση φιλολογικών, καλλιτεχνικών, και επιστημονικών, διαλέξεων καθώς και συζητήσεων.


2. Διοργάνωση εκδρομών και επισκέψεων σε πόλεις, μουσεία, μνημεία της φύσης, αρχαιολογικούς χώρους, επιστημονικές και παραγωγικές μονάδες.
3. Η δραστηριότητα των εκδρομών, αν δεν είναι πλήρως διδακτική γύρω από τον πολιτισμό και το περιβάλλον, ας μην είναι άκρα καταναλωτική και σπάταλη οικονομικών δυνάμεων και πόρων, ατομικών και εθνικών στο βωμό του συστήματος που εκμαυλίζει συνειδήσεις, που παράγει και αναπαράγει την υποκουλτούρα ψυχαγωγίας σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών παραδόσεων.


4. Διοργάνωση ορειβασιών για την ανάδειξη της προστασίας της φύσης.


5. Διοργάνωση επισκέψεων σε μνημεία της φύσης και προστατευμένα φυσικά τοπία.


6. Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, χορού, μουσικής, θεάτρου, συνεστιάσεων κ.λπ.


7. Διοργάνωση πάσης φύσεως αθλητικών δραστηριοτήτων.


8. Οργάνωση δανειστικών βιβλιοθηκών και δισκοθηκών μουσικής και θεάματος.


9. Δημιουργία ομάδων χορού.


10. Δημιουργία μουσικών σχημάτων.


11. Δημιουργία χορωδιών.


12. Καλλιέργεια της μουσικής παιδείας.


13. Δημιουργία ομάδων θεάτρου.


14. Προβολή ταινιών κινηματογράφου.


15. Δημιουργία εργαστηρίων καλών τεχνών, ζωγραφικής, φωτογραφίας, χαλκογραφίας, χειροτεχνίας κ.λπ.


16. Δημιουργία ομάδων σκάκι και συμμετοχής σε σκακιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


17. Δημιουργία ειδικών ομάδων αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης των μελών μας.
18. Προβολή και προώθηση των καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών των μελών.


19. Υποστήριξη και παραγωγή εκδόσεων και δημοσιευμάτων που συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων μας.


20. Ίδρυση πάσης μορφής εταιρειών, ιδίως αστικών, μη κερδοσκοπικών, αλλά και εμπορικών, για την καλύτερη προώθηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.


21. Ίδρυση πάσης μορφής αθλητικών σωματείων για την ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων.


22. Συμμετοχές και συνεργασίες με άλλους φορείς για την επίτευξη των σκοπών μας Λέσχης.


23. Διοργάνωση ελληνικών και διεθνών συναντήσεων χορών, μουσικής, τραγουδιών, καθώς και δραστηριοτήτων στα εικαστικά, το σκάκι και τον αθλητισμό.


24. Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο κλπ) ως υποστήριξη των πεπραγμένων μας και όχι μόνο.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Οι καιροί δεν περιμένουν και εμείς δεν προλαβαίνουμε, ας κάνουμε τώρα μια αναδιάταξη στις σκέψεις, στις ιδέες, στις πράξεις, στη δράση μας, για να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε ένα περιβάλλον συμμέτοχο στην ποιότητα ζωής με επίκεντρο τον άνθρωπο, με σεβασμό και αλληλεγγύη στη φύση.
Ο δρόμος δεν ήταν ποτέ εύκολος και ούτε και θα γίνει, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης και δράσης. Δεν αρκούν μόνο οι θεσμοί.
Εμείς επιλέγουμε, χωρίς αποκλεισμούς να πάμε μαζί, ισότιμα, με όσους ενστερνίζονται τα οράματά μας και τους στόχους μας.
Το οφείλουμε στους αγώνες των συναδέλφων μας και των προγόνων μας, το οφείλουμε στον εαυτό μας, το οφείλουμε στους τόπους μας, το οφείλουμε στη νέα γενιά, το οφείλουμε στα χρόνια που έρχονται.
Ελάτε να κάνουμε μαζί το όραμα πράξη και την ελπίδα ζωή.
2. Οικολογία – Ποιότητα Ζωής


Οικολογική Ομάδα ΟΤΟΕ
Σε μια εποχή δύσκολη για το «σπίτι» μας, τον πλανήτη Γη, σε μία εποχή που η αξιοποίηση – εμπορευματοποίηση της φύσης και των πόρων απειλεί όχι μόνο την ανθρωπότητα αλλά και όλα τα γήινα οικοσυστήματα, έχουμε, όλοι ανεξαιρέτως, την υποχρέωση και το καθήκον για μια άλλη θεώρηση σ΄αυτό που ονομάζουμε περιβαλλοντική συνείδηση και συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.
Ήδη τα μηνύματα για τους κινδύνους από την αλόγιστη κατασπατάληση των ενεργειακών πόρων είναι απτά και ορατά.
Άλλωστε αναφέρεται έντονα ότι οι τελευταίες καταρρακτώδεις βροχές σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο, καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, συνδέονται άμεσα με την αύξηση της θερμοκρασίας και με τη ραγδαία μείωση των όγκων των παγετώνων της Αρκτικής.
Επιβάλλεται λοιπόν, πέραν της πράσινης ανάπτυξης και της εξεύρεσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο περιορισμός των ενεργειακών αναγκών και η δημιουργία ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης που δεν στηρίζεται στην υπερκατανάλωση και στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα και στην προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου.
Και είναι αυτές ακριβώς οι πραγματικές ανάγκες που οριοθετούν την ποιοτική διάσταση των συμπεριφορών μας τόσο απέναντι στη φύση όσο και στη δική μας τη ζωή και όχι στην απλή επιβίωση.
Και είναι αυτή η αληθινή και όχι η πλαστή ζωή της υπερκατανάλωσης ο δημιουργός του πολιτισμού και της ποιότητας στη ζωή μας.Ο πολιτισμός δεν είναι στις μέρες μας μια ξεχωριστή πολυτέλεια αλλά η ίδια η αληθινή ζωή.
Έννοιες όπως Πολιτισμός και Οικολογία είναι αλληλένδετες και οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την ποιότητα της ζωής μας.
Έχοντας λοιπόν αυτό το τρίπτυχο σαν προμετωπίδα της Πολιτιστικής Συνδιάσκεψης του 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας προγραμματίζουμε τη δράση μας για τη νέα τριετία και προτείνουμε τις εξής δραστηριότητες τόσο για την Οικολογική Ομάδα της ΟΤΟΕ όσο και για την επέκτασή τους στους, κατά τράπεζα, συλλόγους.